Očkovanie proti COVID-19
Vakcína ako nádej

Zodpovednosťou EÚ je zaručiť, aby široká verejnosť v členských štátoch EÚ/EHP získala prístup k bezpečným a účinným očkovacím látkam proti ochoreniu COVID-19.
Na základe hodnotenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) a konzultácií s členskými štátmi EÚ vydala Európska únia 21. decembra 2020 povolenie pre prvú očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19.

Hneď ako budú očkovacie látky dostupné v dostatočnom počte aj pre Slovensko, sme pripravení vytvoriť pre ľudí nie len odberné miesta ale aj očkovacie.

Ako fungujú očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19?

Očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 predchádzajú tomuto ochoreniu tak, že vyvolávajú imunitnú odpoveď.

Väčšina očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19 vyvolá imunitnú odpoveď na malú časť vírusu SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 je vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.

Ak sa osoba zaočkovaná očkovacou látkou proti ochoreniu COVID-19 neskôr infikuje vírusom, jej imunitný systém ho rozpozná.

Keďže imunitný systém tejto osoby je už pripravený vírus napadnúť, dokáže ju chrániť pred vírusom a ochorením COVID-19.
Image

SPOLU
TO
ZVLÁDNEME!